1. Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää ja toteuttaa Maxisat Oy (Maxivision), Tekniikantie 12, 02150 Espoo.
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Arvontaan osallistutaan jättämällä yhteystiedot sivulla https://maxivision.fi/formula1-kausi-2023/ olevan lomakkeen kautta. Arvontaan voi osallistua  6.-19.3.2023 välisenä aikana. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Maxisat Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus
Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken maanantaina 20.3.2023 ja arvonnan järjestäjä ilmoittaa voittajalle voitosta puhelimitse. Osallistumalla arvontaan, osanottajat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä sivustolla voittajan julkistamisen yhteydessä. Palkinnot toimitetaan voittajalle osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut lomakkeen kautta.

 4. Palkinto
Arvonnan voittaja saa palkinnoksi Bottaksen fanipaidan ja lippiksen. Voittajia arvotaan yksi.

5. Palkintoon liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.  Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta kuin arvonnan järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.
Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

 6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Palkinnot tarjoaa Viaplay Group Oy.

 8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista Maxisat Oy:n hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.