1. Rekisterinpitäjä

Maxisat Oy (jäljempänä Maxisat)
Tekniikantie 12, Innopoli 1, 02150 Espoo
Puh. 09-3508 2670

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tommi Blom
Puh. 09-3508 2670 (Maxisat vaihde)

3. Rekisterin nimi sekä henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteri
Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Maxisat Oy:öön tai rekisteröidyn omasta
halustaan viestintään tarkoitetun tiedon luovuttaminen yrityksen käyttöön.

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden
toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös asiakkaan ja Maxisatin väliseen mainontaan, markkinointiin,
suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän
tunnistamistietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus
kieltää hänelle kohdistuva suoramarkkinointi.

Asiakastietoja voidaan käyttää yhdessä ja erikseen Maxisatin muiden henkilörekisterien
kanssa. Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän tunnistamistietoja käytetään
ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain sallimiin tarkoituksiin. Asiakkaan Maxisatin
asiakaspalvelunumeroihin soittamat puhelut voidaan tallentaa liiketapahtuman
varmistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot voivat sisältää:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
 • Yhteysfaksinumero
 • Yhteyssähköpostiosoite
 • Kieli
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset)
 • Maxivision palvelujen tilaustiedot (tilaaja, tilauspäivä)
 • Maxivision palvelujen toimitustiedot (toimitusosoite, toimituspäivä)
 • Maxivision asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Laskutukseen liittyvät tiedot
 • Tiedot palvelun käyttämisestä

Kun asiakas käyttää Maxisatin kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuvia palveluita,
tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä. Sikäli kuin asiakas käyttää
viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat
tunnistamistietoja, joihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Asiakkaalla ei ole
tunnistamistietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistamisoikeutta.
Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Maxivision arvioi
tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja huolehtii, ettei rekisteröidyistä säilytetä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja.

6. Tietojen luovutus

Maxisat voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa
rajoissa esimerkiksi toisille teleyrityksille ja viranomaisille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu asianmukaisesti ja tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä
henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan
perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on
määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan
sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko
henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, kieltää ja korjata häntä koskevat tiedot, jotka rekisteriin
on tallennettu. Palvelukeskuksessa rekisteröity voi käyttäjätunnuksensa
avulla nähdä suurimman osan tilinsä perustiedoista ja suostumuksensa/kiellon
suoramarkkinointiin. Palvelukeskuksessa rekisteröity voi tarkistaa ja korjata hänestä
kerättyjä tietoja.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Maxivisionin asiakaspalveluun halutessaan itsestään tietoja,
jotka eivät ole saatavissa Palvelukeskuksen kautta.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa varten.
Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa netin Palvelukeskuksessa, ottamalla
yhteyttä asiakaspalveluun tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä
ohjeistetulla tavalla.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.