Maxivisionin asiakastyytyväisyystutkimuksen satoa

26/10/2020
Tiedotteet

Maxivision toteutti asiakkailleen tyytyväisyyskyselyn marraskuussa 2019. Tulosten perusteella Maxivision TV-viihdepalvelun vahvuus on erityisesti monipuolisissa viihdesisällöissä sekä digiboksin asennuksen helppoudessa.

Maxivision TV-viihdepalvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköisesti marraskuussa 2019 osana opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena oli tuottaa kehitysehdotuksia ja ideoita asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisäämiseksi. Tyytyväisyyskysely oli kohdistettu kaikille kuluttaja-asiakkaillemme, ja vastauksia saimme yhteensä 1540 kappaletta.

Kyselyssä mitattiin asiakkaiden odotuksien ja kokemusten välistä eroa seitsemällä eri osa-alueella, jotka olivat: konkreettiset tekijät, luotettavuus, sisällöt, asiakaspalvelu, mukavuus, hinta sekä vuorovaikutteisuus. Lisäksi kyselyllä selvitettiin asiakkaidemme kokonaistyytyväisyyttä palveluun sekä suositteluhalukkuutta.

Asiakkaidemme odotukset ylittyivät selvästi eniten viihdesisältöjen kohdalla sekä erityisen positiivisena vastaajat kokivat Maxivision digiboksin ulkomuodon ja asennuksen helppouden. Myös palveluiden tilattavuus verkossa Palvelukeskuksen kautta sekä asiakasviestien ja tiedotteiden luettavuus keräsivät kiitosta. Parannettavaa löytyy asiakkaiden mukaan hinnoittelussa.

Kokonaistyytyväisyyden tuloksista havaittiin, että asiakkaamme ovat pääosin tyytyväisiä Maxivision TV-viihdepalveluun. Yleistä tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1 – 7, jossa 1 edustaa ”erittäin tyytymätöntä” ja 7 ”erittäin tyytyväistä”. Vastaajista yhteensä hieman yli puolet antoi kokonaistyytyväisyydessä arvosanan 6 tai 7.

Kiitos vielä kaikille vastaajille!

Saimme paljon hyvää palautetta ja sen avulla pystymme kehittämään TV-viihdepalvelulustamme vieläkin paremman kaikille asiakkaillemme.